คำถามบ่อย

ถาม ทำไมต้องมี web 2.0
ตอบ เป็นการพัฒนารูปแบบของสังคมออนไลน์