คำทักทาย

สวัสดีครับ ผมสร้างบล็อคนี้เป็นครั้งแรกครับ ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการศึกษาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีในอีเลิร์นนิง หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง รุ่นที่ 1 ที่ทำครั้งแรกก็เพื่อจะให้ผ่านการประเมิน แล้วก็มีงานมอบให้ทำอะไรในบล็อคเพิ่มเติม ดูท่าจะต้องสร้างบ้านตัวเองเสียแล้ว ก็เป็นอย่างที่เห็นครับ ยังเก็บงานไม่ค่อยเรียบร้อย และพยายามศึกษาไปเรื่อยๆ ได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

ผมต้องขอขอบพระคุณ อ.วรสรวง ที่ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆ ด้านนวัตกรรมให้อยู่เสมอ ยิ่งเรียนยิ่งสนุก และตั้งใจไว้แล้วว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่สามของผม (อ๊ะ..อย่าคิดลึกครับ บ้านที่ 1 ใช้ซุกหัวนอน บ้านที่ 2 ต้องมาแต่เช้า กลับตอนเย็น บ้านที่ 3 ก็จะเป็นบล็อคเกอร์เธอและฉันนี่ล่ะครับ)

และผมก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ติดตาม และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม (ทั้งๆที่ยังไม่มีอะไรในกอไผ่เลย) มีอะไรก็แนะนำกันได้นะครับ..:)