วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การทำให้ phpmaker10 ยอมรับไฟล์ upload ภาษาไทย

ปกติเมื่อเราเซต edit tag ฟิลด์ประเภทรูปภาพหรือเอกสารเป็น file upload


เรามักจะพบปัญหาพอ upload file ขึ้นเว็บแล้วมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นรหัส utf-8 ซึ่งอ่านไม่ออก ทำให้ลิงค์ไปหารูปภาพไม่เจอ มีวิธีแก้ปัญหาโดยเข้าไปที่เมนู Tools/Advanced Setting แก้ File system encoding ในหัวข้อ Project ให้เป็น windows-874 ตามรูป แค่นี้ก็ uploag file ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยได้แล้วครับ


วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

oop

แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept)

แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented) มุ่งเน้นสิ่งต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับโลกแห่งความจริงใน
ลักษณะรูปธรรม โดยจะมองระบบเป็นกลุ่มของวัตถุ (Object) ที่มีปฎิกริยาต่อกันด้วยการนำข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานรวมเข้าด้วยกันในวัตถุ ทำให้ข้อมูลที่เป็นวัตถุนั้นสามารถอธิบายคุณสมบัติ รวมทั้งฟังก์ชันการทำงานในตัวเองได้ ส่วนวิธีการติดต่อกันระหว่างวัตถุจะทำการติดต่อผ่านอินเทอร์เฟซ (Interface) ที่กำหนดไว้ ซึ่งแตกต่างกับแนวความคิดแบบดั้งเดิมที่ข้อมูลจะแยกออกจากฟังก์ชัน จึงทำให้ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของตัวเองได้ โลกแห่งวัตถุคือ สิ่งที่เราเผชิญอยู่ในโลกแห่งความจริงในชีวิตประจำวัน สิ่งที่เราเห็นก่อให้เกิดรายละเอียดต่างๆ มากมายในวัตถุสิ่งๆนั้น ซึ่งเรียกว่า Abstraction
เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย Google Docs แล้วโพสต์ลงบล็อคอีกที..